Jag, Anna Forsman, är ägare och grundare av Eklandakliniken. Jag har haft en överförväntan lyckad start sedan starten 2012 och kan bara tacka alla trevliga kunder jag mött på vägen för det.

Intresset för filler och botox, medicinska skönhetsbehandlingar växer hela tiden. Min strävan är också att hela tiden förbättra min kunskap och teknik. Därför genomgår jag kontinuerligt nya utbildningar. Sedan 2015 utbildar jag även sjuksköterskor, läkare och tandläkare inom filler och botox.

Eklandakliniken har även en medicinskt ansvarig läkare, som också arbetar som injektionsbehandlare utöver sin ST-tjänst på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
 

CV:

Leg. sjuksköterska 2005

Distriktssköterskeprogrammet 2010

Fillerutbildningar våren 2012 hos Inject Academy
Utbildning NBE500 hos Nannic 2014
Botoxutbildning hos Allergan 2014
Utbildare inom Fillers och Botox sedan 2015
Avancerad Workshop - filler & botox med Dr Jean-Pierre Amsellem 2016
Dermapen Cryo & Microneedle 2017
Bocouture (toxin) Masterclass Berlin 2017
Belkyrautbildning 2017
Dermapen Dermatological Masterclass 2018

Belotero Filler Masterclass München 2018
Anatomi & Komplikationer Allergan 2018
MDCodes Visionary Masterclass Allergan 2018
AMI Lowerface Masterclass Allergan 2018
MdCodes Tour Mauricio De Maio Allergan 2018 
Vistabel congress Allergan 2018
Juvederm Spring Meeting 2019
AMI Profiloplastic Masterclass 2019
AMI Periorbital Masterclass 2019
MdCodes Tour Mauricio De Maio Allergan 2019


 

♥ Anna